DIGITALNO OGLAŠAVANJE

Klasični način oglašavanja putem plakata polako odlazi u povijest. Napretkom
tehnologije, nižom cijenom te vrlo malom potrošnjom električne energije,
plakate počinju zamjenjivati ekrani s dinamičnim sadržajem.